دوغ نعناع قوطی 330 میلی لیتر

23.4 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
1.87 کربوهیدرات
1.28‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
1.2 چربی
مقدار در 100 گرم